מטרת השטיפה:  

ללמוד על המשברים הרלוונטיים שטרם שוחררו אצל המטופל, ולהביאו לידי מודעות לקשר בין המשבר הנפשי ומצוקתו העכשווית, הרגשית והפיזית, ולאפשר לו לעבד בצורה חופשית את הקושי, עד לשחרור עמוק ולהקלה מיידית.

מעוניינים לשמוע עוד? כתבו לי