העקרונות הבסיסיים שלהלן הומצאו ונוסחו על ידי הפיזיקאי ד"ר זיגפריד קיונטקה, הם  אינם רק רעיונות תיאורטיים, אלא מתארים עקרונות ביולוגיים דינאמיים אשר מסבירים את אופן הפעולה והיעילות של אבחון ותרפיית "Vita field".

כל זן ביולוגי אשר חי על פני האדמה, כתוצאה מתהליך האבולוציה, נועד, מטבעו, להיות במצב בריאות מושלם וממושך.

באופן כללי, כל אורגניזם יכול להגיע למצב של בריאות מושלמת וממושכת כל עוד הוא חי  בתנאים נאותים ואינו נפגע על ידי השפעות מזיקות מסביבתו, כגון: ספיגת חמרים מזיקים במיוחד,  גרימת נזק מבני שלא ניתן לתיקון או פגיעות/פציעות שאינן חולפות.

מדע רפואה מדויק היה לומד את כל החוקים והגורמים אשר משפיעים על בריאות, תחלואה וריפוי של אורגניזם.מדע זה היה שוקל את כל העקרונות הללו ומעריך את ההקבלות, ההשפעות וקשרי הגומלין ביניהם.

ברשות מדע רפואי זה היו טיפולים יעילים ללא יוצא מן הכלל, נטולי תופעות לוואי, בהם ניתן היה להשתמש כדי להשיב בריאות מליאה וממושכת לכל אורגניזם.עד היום, עדיין לא קיים מדע רפואי כזה.

מדעים מדויקים מתארים ומנסחים חוקי טבע בלתי משתנים וישימים על הכל, שכל אחד יכול לצפות בהם ולאמת אותם באופן אמפירי, על כן, מוסברים מעצמם ואין צורך להגן עליהם.

מדעים בלתי מדויקים או שלמים, שאינם מתבססים אך ורק על חוקי הטבע, זקוקים לדוגמאות כדי להסביר תופעות ותצפיות שלא ניתן להסבירן בדרך אחרת.

זו הסיבה שהן צריכות להיות מוגנות בנחישות מפני תופעות ותצפיות שאינן עולות איתן בקנה אח.  בדרך זו מתעוררות דוקטרינות ומחלוקות.

במשך מיליוני שנים, כל זן ביולוגי על פני האדמה, התפתח תוך אינטראקציה מתמדת עם שדות אנרגיה חשמלי, מגני ואלקטרומגנטי שקיימים בטבע בנוסף לגורמים אחרים.כל הזנים סופגים לתוכם ונטענים משדות חשמליים, מגנטיים ואלקטרומגנטיים אלה ומושפעים מהם בדרכים רבות וברמות שונות.

מערכות ביולוגיות מכילות מגוון של שדות חשמליים, מגנטיים ואלקטרומגנטיים שבהם מתקיימים מקצבים, מבנים של אותות, אימפולסים, ומידע נוסף.

סיבתיות הבריאות והחולי של אורגניזם אינם יכולים להיות מוסברים באופן משכנע מבלי לקחת בחשבון את השדה החשמלי, המגנטי והאלקטרומגנטי שקיימים בתוך האורגניזם ובין האורגניזם וסביבתו.

כל ניסיון להסביר את כל הפעולות ותגובות במערכת ביולוגית אך ורק על בסיס תנועה תרמית אקראית, מתעלם מן ההשפעות המגוונות והעמוקות שיש לשדות החשמלי, המגנטי והאלקטרומגנטי, והינו, לכן, בלתי מספק.

התיאום החיוני של תהליכים מאוד מסובכים ומורכבים המתרחשים בתא חי או באורגניזם רב-תאי, אינו יכולת להיות מוסבר רק על ידי תיאוריות עירור ותנועה תרמית אקראית (פעפוע) בלבד.למרות שזהו המודל הנפוץ בביוכימיה.

תהליך חלוקת התא המתקיים ללא דופי באופן מלא או כמעט מלא – ותהליכים מסובכים אחרים, אינם יכולים להיות מוסברים רק על ידי תהליכים תרמיים אקראיים.תהליכיםתרמיים עצמאיים אשר מקיימים את חוקי הסטטיסטיקה האופייניים להם, מייצרים שיעור טעות גבוה מידי אשר היה גורם, מהר מאוד, להכחדת כל הזנים הביולוגיים כבר לפני זמן רב.

מכאן, חייבות להיות קיימות רמות בקרה אחת או יותר, גבוהות יותר, המסבירות את הדייקנות האדירה בה מתואמים תהליכים מסובכים מאוד באורגניזמים חיים.

תוצאות מחקרים מן השנים האחרונות מראות שאכן קיימת רמת בקרה עליונה כזו, והיא מקיימת את חוקי מכניקת הקוונטים (quantum mechanical laws) והינה בעלת אופי אלקטרומגנטי ברור.

"VITATEC" מכנה את רמת הבקרה האלקטרומגנטית הזו, אשר מקיימת את חוקי מכניקת הקוונטים בשם – "Vita field" – "שדה החיוניות".

תרפיית "Vita field", אינה עוסקת בגורמים אל-חושיים או נפשיים.  היא מתרכזת אך ורק במאפיינים הפיזיקאליים של בריאות וחולי הניתנים למדידה ולתיעוד חזותי-ויזואלי.

מאפיינים אלה הם:  חומר, אנרגיה, פולסים, קצב ומידע.

המאפיינים האנרגטיים, טווח התדרים ודפוסי תדרים של חומר רעלן, מיקרואורגניזם וכדומה, יכולים להישמר באורגניזם לאורך תקופת זמן ארוכה, אפילו כאשר מקור השדה האלקטרומגנטי כבר אינו נוכח במערכת.  למאפיינים אלה יכולה להיות השפעה שלילית על שדה החיוניות, ה-"Vita field", על התהליכים הפיזיולוגיים המבוקרים על ידה ועל מבנה האורגניזם.

התמיכה איכותית במערכת ביולוגית, באמצעות אנרגיה ומידע משדות חשמליים, מגנטים ואלקטרומגנטיים, שתחת השפעתם האורגניזם התפתח במהלך מיליוני שנים, הינה גורם מכריע להשגת בריאות טובה.

מחסור באנרגיה ומידע משדות חשמליים, מגנטיים ואלקטרומגנטיים מסוימים, אשר תחת השפעתם התפתח האורגניזם לאורך מיליוני שנים, הוא גורם מכריע בהתפתחות מחלות.

כל חומר, כל חלק בגוף, כל איבר וכל תא של מערכת ביולוגית, פולט אנרגיה אלקטרומגנטית ופולסים בעלי תבנית תדרים אופיינית ובעלי עוצמה ייחודית.  פליטות אלה והמידע הטבוע בהן, משפיעים יחד ולסירוגין, על כל חלקי האורגניזם.

כל אורגניזם בריא מציג שדות אלקטרומגנטיים, מבנים של פולסים וקצבים אופייניים מסוימים, המתפרשים על גבי טווח תדרים רחב, מ- 1 Hz ועד 1015 Hz ומכילים שפע של מידע.

כל יצור חי חולה, מראה סטיות, משמעותיות יותר או פחות, מהשדות האלקטרומגנטים, ממבני הפולסים, הקצבים והמידע הטבוע בהם, אשר אופייניים ליצורים חיים ובריאים.  הסטיות מתבטאות בכך שמבני הפולסים והקצבים שלהם הינם יותר מידי קשיחים או יותר מידי כאוטיים ("מבולגנים").  באשר לשדות האלקטרומגנטיים, הסטיות מתבטאות בתדירות, בעצמה ו/או במופע (פאזה).

תרפיית "Vita field", מסייעת ותומכת במאמצי האורגניזם לשקם את שדה החיוניות שלו ה- "Vita field", ולהשיב לעצמו את האיזון האלקטרומגנטי האופטימאלי שלו.  זאת באמצעות אספקת אותות חלשים לאורגניזם, הכוללים שדות אלקטרומגנטיים שונים, עוצמות, תבניות של פולסים, קצבים ומידע.

המאמר נכתב ע"י הפיזיקאי  ד"ר זיגפריד קיונטקה תרגום לעברית: ד"ר רויטל פיטוסי