מיפוי הורמונלי

בשאלון הבא תשאלי מספר שאלות שיסייעו לי ליצור מיפוי הורמונלי

קחי אוויר - השאלון אמנם טיפה ארוך אך הוא יסייע לי להבין את מהות הבעיה ואת דרכי הטיפול הנכונות

בהצלחה (: