שאלון להתאמה תזונתית נשים

קראי את המשפטים הבאים.
דרגי מ-1-10 את מידת נכונותם לגבייך, וכתבי את הספרה במקום המיועד לכך.
10 = המשפט מתאר אותי במידה מדויקת.
1 = המשפט אינו מתאר אותי כלל.
כדי להגיע לתוצאות מדויקות – מומלץ להשיב מייד, על פי המספר הראשון העולה בראשך, מבלי לחשוב על כך יתר על המידה!!!