שאלון – להתאמה תזונתית אישית – גברים

קרא את המשפטים הבאים.
דרג מ-1-10 את מידת נכונותם לגביך, וכתוב את הספרה במקום המיועד לכך.
10 = המשפט מתאר אותי במידה מדויקת.
1 = המשפט אינו מתאר אותי כלל.

כדי להגיע לתוצאות מדויקות – מומלץ להשיב מייד, על פי המספר הראשון העולה בראשך, מבלי לחשוב על כך יתר על המידה!!!